Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Модуль 2 ТТ1. Магнітне поле. Його характеристики. Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Формула та аналіз. Одиниця магнітної індукції.
2. Сила Лоренца.
3. Магнітне поле прямого струму скінченних і нескінченних розмірів.
4. Магнітне поле кругового струму. Магнітний момент кругового струму. Магнітний диполь.
5. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Визначення сили струму – ампер.
6. Магнітний потік. Теорема Гауса для магнітного потоку. Циркуляція вектору магнітної індукції.
7. Робота переміщення провідника зі струмом та контуру зі струмом у магнітному полі.
8. Контур зі струмом в однорідному магнітному колі. Ефект дії неоднорідного магнітного поля на контур зі струмом.
9. Рух зарядженої частинки в постійному магнітному полі (частинка влітає в поле під довільним кутом).
10. Виникнення індукційного струму. Досліди Фарадея. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Правило Ленца і його фізичний зміст.
11. Е.р.с. індукції у провіднику, що рухається. Е.р.с індукції у замкнутому колі.
12. Самоіндукція. Індуктивність. Індуктивність плоскої котушки. Інтегральна форма.
13. Взаємоіндукція. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.
14. Енергія магнітного поля у загальному випадку. Застосування для розрахунку енергії магнітного поля двох контурів зі струмом.
15. Циркуляція вектора магнітної індукції. Закон повного струму в інтегральній та диференціальній формах. Приклади застосування.
16. Рух орбітального електрону. Гіромагнітне відношення. Додатковий смагнітний момент та його вплив на загальне магнітне поле.
17. Діамагнетики і парамагнетики. Основні характеристики і відмінності. Пояснення діамагнетизму і парамагнетизму.
18. Магнітне поле у магнетику. Зв’язок магнітної індукції В з магнітною напруженістю Н. Магнітна проникність речовини.
19. Досліди Барнетта, Ейнштейна та де Гааза. Спін електрона. Його властивості.
20. Феромагнетики. Основні експериментальні дані (досліди Столєтова). Ефект Баркгаузена. Феноменологічна теорія феромагнетизму.
21. Елементи квантової теорії феромагнетизму. Поведінка векторів В та Н та межі двох магнетиків.
22. Рівняння Максвелла: інтегральна і диференціальна форми. Фізичний зміст рівнянь.
23. Струм зміщення. Закон повного струму з урахуванням струму зміщення в інтегральній та диференціальній формах.
24. Хвильове рівняння для електромагнітних хвиль. Його розв’язок. Світло як електромагнітна хвиля.
25. Рівняння Максвела для стаціонарних електричних і магнітних полів. Плоска електромагнітна хвиля. Її властивості.
26. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойнтнінга. Тиск світла.
27. Випромінювання диполя. Предмет оптики. Оптика в широкому і вузькому сенсі. Світлові хвилі. Інтенсивність
28. Умови інтерференції двох світлових хвиль. : часова та просторова когерентність.
29. Оптична різниця руху. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел, ширина інтерференційної полоси.
30. Оптична різниця руху. Умови максимуму і мінімуму інтерференції світла, що надходить від двох когерентних джерел. Вплив середовища.
31. Інтерференція в тонких плівках. Смуги рівного нахилу.
32. Інтерференція в тонких плівках. Смуги рівної товщини.
33. Голографія. Основні принципи отримання зображення в тонкошарових та багатошарових емульсіях.
34. Дифракція. Зони Френеля. Прямолінійне розповсюдження світла.
35. Дифракція. Зони Френеля. Дифракція на непрозорій перепоні, на круглому отворі.
36. Дифракція на одній щілині. Умови максимуму і мінімуму.
37. Дифракція на одномірній решітці. Умови максимуму і мінімуму. Додаткові максимуми та мінімуми. Дисперсія і розділювальна здатність дифракційної решітки.
38. Дифракція на багатомірних структурах. Дифракція рентгенівського випромінювання. Застосування.
39. Поляризоване світло. Проходження світла через систему двох поляризаторів. Закон Малюса. Закон Брюстера.
40. Способи спостереження інтерференції світла. Дзеркала Френеля
41. Подвійне заломлення світла. Розповсюдження світла в кристалах. Побудови Гюйгенса.
42. Проходження поляризованого світла через кристалічну пластинку. Інтерференція поляризованого світла.
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit