Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

МОДУЛЬ 2 ТП


14. Момент сили та момент імпульсу матеріальної точки. Закон збереження моменту імпульсу. Застосування для системи тіл, що обертаються.
15. Момент інерції тіл. Фізичний зміст моменту інерції, його властивості. Розрахунок моменту інерції тіла правильної форми. Теорема Штейнера. Приклад на її застосування.
16. Вільні вісі обертання.Гіроскопи. Властивості гіроскопів. Прецесія гіроскопів.
17. Основний закон динаміки обертального руху. Робота при повороті тіла. Кінетична енергія обертального руху.
18. Види і категорії сил в природі. Пружне тіло. Закон Гука. Сила тертя. Види сил тертя. Інші сили та їх закони.
19. Неінерціальні системи відліку. Неінерціальні системи відліку, що рухаються поступально по відношення до К-системи. Особливості сил інерції.
20. Неінерціальна система відліку, що обертається. Сили, що виникають в такій системі
21. Неінерціальні систем відліку. Залежність сили тяжіння від широти. 2. Сила Коріоліса, її дія (розглянути на рисунку). 19. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Поняття поля центральноїсили. Гравітаційне поле і його напруженість..
22. Рух тіла зі змінною масою. Формула Ціолковського. Перша і друга космічні швидкості
23. Постулати Ейнштейна. Фізичний зміст постулатів Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Зв”язок між перетвореннями Лоренца та перетвореннями Галілея.
24. Спеціальна теорія відносності. Основні постулати. Закони Ньютона в СТО.
25. Перетворення швидкостей в СТО. Приклади розрахунку.
26. Відносність довжини. Ефект уповільнення часу в СТО. Відносність одночасності. Причинно-наслідкові зв”язки у СТО.
2. 2. Енергія та імпульс у спеціальній теорії відносності. Зв”язок між ними.
27. Релятивістська енергія. Зв”язок енергії з масою. Поняття дефекту маси.
28. Коливання. Загальні ознаки коливального руху. Швидкість та прискорення. Енергія гармонічних коливань. Диференціальне рівняння вільних гармонічних коливань.
29. Додавання однаково направлених коливань. Биття.
30. Маятники математичний та фізичний. Основні параметри та співвідношення.
31. Вільні та затухаючі коливання Основні параметри та диференціальні рівняння, що описують ці коливання. Параметри затухаючих коливань. Рівняння затухаючих коливань для механічних процесів.
32. Вимушені коливання. Геометричний образ вимушених коливань. Резонанс. Аналіз резонансної кривої.
33. Складання взаємно-перпендикулярних коливань. Загальна формула, її виведення та аналіз характерних випадків.
34. Хвилі. Хвильовий процес, утворення хвиль. Поздовжні і поперечні хвилі. Швидкість розповсюдження хвиль (фазова) та інші характеристики.
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit