Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Литература и публикации обо мнеСАВЧУК Варфоломій Степанович: Біобібліографічний покажчик наукових та навчально-методичних праць / Упорядники: Т. О. Гребінник, В. В. Вакулик; вступна стаття О.Я. Пилипчук. — Д.: Вид-во ДНУ, 2005. — 100 с.
Голуб І.С. Сім чудес Придніпров'я. — Д.: Дніпрокнига, 2005.
Прототип професора, одного з персонажів книги, чиє ім'я та по батькові в книзі — Веніамін Степанович (Розділ 7. С. 14)
Пилипчук О. Я. Варфоломій Степанович Савчук (до 55-річчя з дня народження і 30 річчя наукової діяльності) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія і філософія науки і техніки. — 2000. — № 6. — С. 93-94.
Савчук В. С. // Професори Дніпропетровського національного університету 1918—2003. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2003. — С. 237—238.
Савчук Варфоломій Степанович // «Секретний підрозділ галузі»: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол. — М. В. Поляков (керівник). — Д.: Вид-во Дніпропетр. університету, 2001. — [Розд.] 8: Професори. — С. 337—338. Дивись також С. 160, 173, 182, 212,
216, 244, 247.
Відроджена пам'ять: книга нарисів. — Д., Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці і виданню тематичної серії «Реабілітовані історією» : Вид-во «Моноліт», 1999. - 608 с. Про Савчука В. С. — С. 5.
Савчук Варфоломій Степанович // Академіки Академії наук вищої школи України (Біографічний довідник) — К., 2001. - С. 344. Замість фотографії Савчука Варфоломія Степановича розміщена фотографія Савчука Володимира Софроновича (С. 345) і навпаки.
Академія наук вищої школи України. Довідник — К., 2001. — 148 с. Про Савчука В. С. — С. 104.
Наукове товариство ім. Шевченка. Довідник. — Львів, 1997. — 78 с. Про Савчука В. С. — С. 62.
Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України у 2001 році. — Київ, 2001. — 186 с. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С. 20—21.
Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2002 році. — Київ, 2002. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С.
Звіт про діяльність Академії наук вищої школи України в 2003 році. — Київ, 2003. — 152 с. Про діяльність Савчука В. С. у звітному році — С. 25-27, 142.
Швидько Г. К. Савчук Варфоломій Степанович // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. -К.; Кам'янець-Подільський, 2003. — Т. 1. — С.
Швидько Г. Краєзнавці і краєзнавство Придніпров'я // Краєзнавство. Науковий журнал. — 2000. — 1-2. — С. 69-76. Про Савчука В. С. — С. 74.
Шумрикова-Карагодіна Л. П. Талановиті співвітчизниці // Історико-біографічні нариси. — Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2003. — 216 с. Про Савчука В. С. — спогади Галини Петрівни Калиниченко — С. 48.
Непомнящий А. А. Історичне кримознавство. — Сімферополь: «Бізнес-Інформ», 2003. −456 с. Про наукові дослідження Савчука В. С. в галузі кримознавства — С. 54, 60.
Указ Президента України про відзначення державними нагородами України працівників Дніпропетровського національного університету // Дніпропетровський університет. -
№№ 21 −22 (2722—2723. — 20 листопада 2003 р.). — С. 1. В Указі — про присвоєння Савчуку В. С. почесного звання «Заслужений працівник освіти України».
Вийшла у світ монографія «Класичний університет», її автори — співробітники ДНУ // Дніпропетровський університет. — №№ 13-14 (2738—2739. — 28 липня 2004 р.). В інформації — коротка біографічна довідка про авторів — М. В. Полякова та В. С. Савчука. — С. 1.
В. А. Савчук. Университетский комплекс как базис историко-краеведческих исследований в Украине в 20-х годах XX века // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке. — М.: Макс-Пресс, 2004. — С. 579—588. Про дисертаційне дослідження В. С. Савчука — С. 552.
Швидько Г. К. Талант і доля (Варфоломій Степанович Савчук) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія і філософія науки і техніки. — 2005. — Вип. 12. -С. 42-49.
Поляков Н. В. Варфоломей Степанович Савчук. К 60-летию со дня рождения // Там само. — С. 106—108.

© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit