Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

ЗМІСТ

ОБЛОЖКА

ТІТУЛ
1
ВІД РЕДАКЦІЇ

Санин Ф. П., Чаплиц О. А. В. М. КОВТУНЕНКО:
ПЕРИОД РАБОТЫ В КБ «ЮЖНОЕ» им. М. К. ЯНГЕЛЯ
3

Кушнарев А. П., Обуховский В. А. Ю. А. СМЕТАНИН – ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ
И КОНСТРУКТОР В ОБЛАСТИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
8

Филин В. М. Б. И. ГУБАНОВ – ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
МКС «БУРАН»
13

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Алексеева В. И. ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МАТЕРИАЛЬНОГО ЕДИНСТВА МИРА В УЧЕНИЯХ КОСМИСТОВ (А. В. СУХОВО-КОБЫЛИН, Н. Ф. ФЕДОРОВ, К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ, П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН) 18

Панфілов В. О.ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФІЛОСОФІЇ
НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ
27

Пунченко О. П. ЯЗЫК КАК ЦЕННОСТНО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ
КОММУНИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
35

Шевцов С. В. ПИСАНИЕ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 43

Айтов С. Ш. ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПЦІЇ М. М. БАХТІНА
І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ
НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ І МЕНТАЛЬНОСТІ
47

Палагута В. И. СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА 54

Павлов Д. Н. КОПЕРНИКАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
61

П Е Р Е К Л А Д И

Уайтхед А. Н. ЦЕЛИ ФИЛОСОФИИ 64

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Сокол Г. И., Горбенко Е. В. НАУЧНАЯ РАБОТА Д. Т. Н.,
ПРОФЕССОРА И. К. КОСЬКО ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ ПРОДОЛЬНЫХ НАГРУЗОК РАКЕТ: НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАНЕЕ СТРАНИЦЫ
67

Федоренко И. В. УРОКИ БАЙКОНУРСКОЙ ТРАГЕДИИ (к 50-летию катастрофы) 76

Гамалія В. М. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІТОПАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІОГРАФІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
85

Звонкова Г. Л.АКАДЕМІЧНА НАУКА УКРАЇНИ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ(1918-2008 рр.)
94

Кушлакова Н. М. ЖУРНАЛ «СЧЕТОВОДСТВО И ХОЗЯЙСТВО» – СТВОРЕННЯ,
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ
ПІВДНЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
101

Ларин А. А. ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
АКАДЕМИКА Н. Н. САЛТЫКОВА
108

Грушицька І. Б. РОЗВИТОК ФІЗИКИ СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ
В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 50-х – СЕРЕДИНІ 60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
115

Кисільова Т. О. ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАТОРА І ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА УКРАЇНСЬКОЇ
РЕНТГЕНІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ С. П. ГРИГОР’ЄВА
123

Кушлакова В. В. ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ДО ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
129

Ісаєва О. І. АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСВІДУ А. С. БОРИНЕВИЧА
У СФЕРІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
137

Щербак О. А. ЛЕВ ЯКОВИЧ ШТРУМ ТА ЙОГО ВНЕСОК
У ТЕОРІЮ НАДСВІТЛОВИХ РУХІВ
144

Будзика Г. А. ПЕРШІ ІДЕЇ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ
ТА ВАЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В АНТАРКТИЦІ
154

Приймук С. М. ТАРИФНА ПОЛІТИКА НА ЗАЛІЗНИЦЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 158

Батов І. В. ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ
НАПРИКІНЦІ ХIХ СТОЛІТТЯ: ВНЕСОК НОВОРОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ПРИРОДОЗНАВЦІВ
163

Горелова С. А., Ларин А. А. НПО «ХАРТРОН» – ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ)
172

Пилипчук О. О. РОЛЬ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА
У БУДІВНИЦТВІ ТРАНССИБІРСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МАГІСТРАЛІ
177

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Нестругин А. В., Доронина М. В., Савицкая Я. А., Паслён В. В. ИСПЫТАНИЯ
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
182

ХРОНІКА

НАУКОВІ ЧИТАННЯ «ДНІПРОВСЬКА ОРБІТА» – 2010 186

НАШІ ЮВІЛЯРИ 188

© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit