Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

НАШІ ЮВІЛЯРИ


ФЕДІР ПАВЛОВИЧ САНІН
(ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Здавалося б нещодавно наукова громадськість відзначала 75-річний ювілей Федора Павловича Саніна, відомого вченого у галузі ракетно-космічної техніки. А на часі вже і 80 років від дня його народження. То ж нагадаємо сучасникам і залишимо на спогад наступним поколінням деякі відомості з життя цієї непересічної людини.
Народився Федір Павлович 6 вересня 1928 р. у сім'ї селян-колгоспників села Федорівка Чаплинського району Херсонської області. Часи були нелегкі і сам ювіляр у своїх спогадах «О времени, о людях, о себе» згадує той нелегкий шлях, який випало йому пройти, перш, ніж він став студентом спочатку Харківського політехнічного інституту, а потім був переведений за так званим «Курчатовським набором» до Харківського державного університету на відділення ядерної фізики.
Після закінчення університету Ф. П. Санін працював у Харківському Фізико-технічному інституті АН УРСР та Харківському Інституті інженерів транспорту (1954-1959). Доля подарувала йому незабутні зустрічі з І. В. Курчатовим, про які ювіляр теж згадує у своїх спогадах. Перші успіхи на конструкторській та науковій ниві пов'язані із підвищенням ерозійної стійкості газоструменевих рулів ракети Р-12 під час співробітництва з ОКБ-586. Надалі Ф. П. Санін пов'язує своє життя з ракетно-космічною технікою, переїздить до Дніпропетровська, де працював у ДКБ «Південне» (1959-1992) і набирався досвіду поряд з такими видатними вченими і конструкторами як М. К. Янгель, В. С. Будник, В. М. Ковтуненко та інші.
У ДНУ почав працювати за сумісництвом з 1965 р. спочатку на механіко-математичному факультеті, а з 1976 р. - на фізико-технічному (кафедра технології виробництва ЛА). З 1992 р. ФТФ - основне місце роботи вченого, з 1992 р. до 2006 р. за сумісництвом працював в ДФ Інституту стратегічних досліджень та НЦАОМУ. Кандидатську дисертацію захистив у 1962 р., докторську - у 1974 р., доцент з 1965 р., професор з 1976 р.
Поступово склалися й основні напрями наукової діяльності ювіляра: розробка захисних покриттів для матеріалів активної зони ядерних реакторів та робочих органів системи керування ракет, фізико-хімічні та механічні дослідження матеріалів і конструкцій в умовах екстремальних низьких та високих температур і факторів космічного та радіаційного впливу на конструкції та інші фізичні дослідження. Одне з головних науково-технічних досягнень — забезпечення герметичності рідинних ракет, що перевищує світові досягнення. За розв'язання проблеми герметичності групі спеціалістів, у тому числі, й Ф. П. Саніну було присуджено звання лауреатів Державної премії СРСР.
Створені й запроваджені неруйнівні методи контролю і діагностики в PKT. Ф. П. Санін - учасник міжнародного проекту «Аркад» зі створення спеціальних
157

супутників «Ореол» для дослідження радіаційного пояса Землі (1966-1976). Вчений плідно працює над історією ракетно-космічної техніки в Україні.
Багато уваги Федір Павлович приділяє підготовці спеціалістів ракетно-космічної галузі. У ДНУ Ф. П. Санін розробив і запровадив навчальні курси «Космічна фізика» (1965), «Герметичність у ракетно-космічній техніці» (1976), «Історія РКТ в Україні та українці в ній» (1996), «Неруйнівні методи контролю» (1992), «Технологія виробництва твердопаливних двигунів», «Космічне матеріалознавство» (2003), «Перспективні, експериментальні та нетрадиційні технології в РКТ» (2002). Свої досягнення він передає і нинішнім і майбутнім поколінням через низку наукових праць і монографій. Він - автор і співавтор понад 200 наукових праць, зокрема підручників з грифом МОН України та НКАУ «Герметичність у ракетно-космічній техніці» (1995), «Твердопаливні ракетні двигуни: матеріали і технології» (1999), «Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні» (2002), «Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці » (2002), «Космос і технології» (2005), монографії «Секретний підрозділ галузі» (історія фізтеха, 2001), «Берилій - конструкційний матеріал авіакосмічної техніки» (2005).
Потяг до викладання в нього, можна казати «с младых ногтей». Ще навча-ючись на старших курсах університету він вже працював викладачем математики й фізики у середній школі. Останні роки плідно працював у Національному центрі аерокосмічної освіти молоді України (Дніпропетровськ), де знову доля звела його з учнями, з якими він з задоволенням спілкується і передає знання.
За 55 років наукової і науково-педагогічної роботи Ф. П. Санін підготував ба¬гато фахівців вищої кваліфікації. Серед учнів - 27 кандидатів наук, 7 докторів наук. Фактично це вже певна школа, певний науковий колектив, який продовжує розви¬вати наукові ідеї ювіляра. У різні роки працював у відповідних спеціалізованих ра¬дах із захисту докторських і кандидатських дисертацій, зокрема, членом Спецрад ДКБ «Південне» (з 1969 р.), Хіміко-технологічного університету (з 1977 р), Дні¬пропетровського національного університету з технології та проектування ЛА. Екс¬перт Державних програм України, Член редколегії «Вісника ДНУ», щорічної збірки «Людина і Космос».
Його плідна праця неодноразово відзначалася на різних рівнях. Назвемо, зок¬рема, такі нагороди, як Державна премія СРСР, премія ім. М. К. Янгеля НАНУ, орден «Знак Пошани», медалі «За доблестями труд», «К 100-летию В. И. Ленина», Ю. В.Кондратюка, М. К. Янгеля, «Ветеран ракетно-космічної галузі», «Захисник Вітчизни», «60 років Перемоги», диплом Федерації космонавтики СРСР ім. Ю. О. Гагаріна та інші. Він - Заслужений діяч науки і техніки України, член Українського ядерного товариства та Українського комітету Пагуошського руху «Вчені за мир і роззброєння», академік Міжнародної академії біоенергетичних технологій. Учасник Великої Вітчизняної війни.
Здається вже й можна відпочити. Але Ф. П. Санін і зараз перебуває в творчо¬му неспокої. Він - активний учасник Міжвузівського семінару з історії науки і тех¬ніки, один з координаторів Всеукраїнських читань «Дніпровська орбіта», активно працює над написанням нових науково-технічних та історико-наукових монографій тощо. Його невтомну працю живить сімейне коло, в якому ми бачимо його дружи¬ну, що завжди підтримувала Ф. П. Саніна на його життєвому шляху, сина - доктора технічних наук, професора ДНУ, дочку, що досягла значних успіхів на педагогічній ниві та його любимих онучок.
Від імені багатьох учнів і колег ювіляра хочу побажати Ф. П. Саніну, щоб його душа завжди була молодою і завзятою, щоб він ще багато зробив на своєму

158

віку й і ще багато років ми бачили його серед нас сповненим новими ідеями і задумами, втіленими у життя .

Заступник головного редактора часопису «Вісник ДНУ. Історія і філософія науки і техніки»,професор кафедри квантової макрофізики ДНУ В. С. Савчук

159

"Вісник Дніпропетровського університету.-2008.-Т.16,№1/2.серія: "Історія і філософія науки і техніки".-Вип.16
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit