Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Соціокультурна історія Херсонщини кінця XVIII - початку XX ст. за наративною літературою 2002 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.В. Шушляннікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто комплекс наративних джерел та охарактеризовано здобутки вітчизняної історіографії щодо вивчення соціокультурних процесів в Херсонській губернії кінця XVIII - початку XX ст. Досліджено історію міст Херсонського краю (Херсона, Миколаєва, Одеси) та колонізаційний рух на Херсонщині, репрезентований трьома потоками колонізації: іноземної, внутрішньої та православно-слов'янської. На підставі наративної літератури відтворено процес освоєння краю, становлення та специфіку розвитку південної культури, відтворено загальні риси мешканців півдня, їх етнічний склад, традиції та господарську діяльність. Завдяки факту дослідження значних хронологічних меж (кінець XVIII - початок XX ст.) вивчено основні проблеми соціокультурної історії Херсонщини з застосуванням комплексного підходу, а також простежено та охарактеризовано головні етапи історико-культурного розвитку Півдня України XIX - початку XX ст.

Текст работы:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШУШЛЯННІКОВА Наталя Володимирівна

УДК 94(477.7):304.44

СОЦІОКУЛЬТУРНА ІСТОРІЯ ХЕРСОНЩИНИ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ. ЗА НАРАТИВНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

07.00.01 – Історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дніпропетровськ– 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Херсонського державного педагогічного університету
Науковий керівник: Кандидат історичних наук, доцент СІНКЕВИЧ Євген Григорович, Херсонський державний педагогічний університет, декан історичного факультету,
завідувач кафедри історії України

Офіційні опоненти: Доктор історичних наук, профессор САВЧУК Варфоломей Степанович, Дніпропетровський національний університет, професор кафедри фізики

Кандидат історичних наук, доцент АНДРЄЄВ Віталій Миколайович Херсонський державний педагогічний університет завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії

Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit