Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Сільськогосподарська дослідна справа на Полтавщині наприкінці XIX - початку XX століття 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.В. Сайко; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К., 2000. — 23 с. — укp.
Аннотация: На основі вивчення документальних матеріалів подано загальну характеристику соціально-економічних чинників, що сприяли виникненню мережі сільськогосподарських дослідних установ Полтавщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Розглянуто вплив економічної політики царського уряду на процес розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Проаналізовано діяльність дослідних установ Полтавщини, зокрема, етапи формування, наукову тематику, штат працівників, джерела фінансування. Досліджено вплив земств, сільськогосподарських товариств та окремих осіб на розвиток мережі дослідних установ, висвітлено їх практичне значення з урахуванням нагальної потреби в підвищенні ефективності сільського господарства на сучасному етапі.

Текст работы:

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМ.Г.М.ДОБРОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


САЙКО Олег Вікторович


УДК 59. (091)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СПРАВА НА
ПОЛТАВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ


07.00.07 – Історія науки і техніки


А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук


Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті землеробства Української академії аграрних наук у 1996-2000 рр.


Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор ВЕРГУНОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, Інститут землеробства УААН, завідувач відділу інформаційного та консультаційного забезпечення агропромислового виробництва

Офіційні опоненти:доктор історичних наук, професор
САВЧУК ВАРФОЛОМІЙ СТЕПАНОВИЧ Дніпропетровський державний університет, професор кафедри фізики;
доктор історичних наук, доцент МИХАЙЛЮК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ Луганський державний аграрний університет, професор кафедри українознавства.

Провідна установа:Інститут історії України НАН України, м. Київ
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit