Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: М.Ф.Кащенко - вчений, педагог, організатор науки (1855 - 1935) 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.В. Романець; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 19 с. — укp.
Аннотация: Проведено історико-науковий аналіз творчої спадщини академіка, доктора медицини, зоології М.Ф. Кащенка. Відзначено внесок вченого у розвиток мікроскопічної техніки, ембріології, гістології, зоогеографії, практичної зоології, селекції рослин, еволюційного вчення. Вперше цілісно викладено наукові ідеї вченого в галузі екології та геронтології. Висвітлено подальший розвиток започаткованих вченим напрямків наукових досліджень. Показано значення науково-організаційної діяльності для становлення Української академії наук. Детально досліджено педагогічну спадщину М.Ф. Кащенка, а також розроблені ним методи просвітницької діяльності наукових товариств. Визначено його роль у розвитку музейної справи в Україні.

Текст работы:

Національна Академія наук України Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України

РОМАНЕЦЬ Ореста Володимирівна

УДК: 930:573.2/6(092)

М. Ф. КАЩЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ
(1855-1935)

07.00.07 – історія науки і техніки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Київ - 2003

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України.

Науковий керівник:
доктор історичних наук
РУДА Світлана Петрівна Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
САВЧУК Варфоломій Степанович, Дніпропетровський національний університет, професор кафедри фізики

доктор біологічних наук КЛИМЕНКО Світлана Валентинівна
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України,
головний науковий співробітник

Провідна установа: Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук, м. Київ
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit