Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Розвиток фізіології нервової системи в Україні в 40-60-х роках ХХ ст. 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Л.О. Клименко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: Вперше проведено комплексне дослідження історії формування наукового напрямку фізіології нервової системи в Україні в 1940 - 1960-х рр. у контексті соціально-політичної ситуації й особливостей розвитку філософської та психологічної думки даного періоду. Відображено основні тенденції розвитку нової теорії та висвітлено творчий доробок українських учених в галузях фізіології вищої нервової діяльності, центральної та вегетативної нервової системи, електрофізіології та психофізіології. Висвітлено реальний внесок вітчизняних фізіологів і психологів у розробку спільних для СРСР наукових тем і програм. Проаналізовано вплив "павлівської сесії" (1950 р.) на розвиток фізіології нервової системи та психології в Україні. Досліджено наукові погляди українських учених на всесоюзних нарадах з психології у 1952 р. та 1964 р. Доведено вирішальну роль VIII Всесоюзного з'їзду фізіологів, біохіміків і фармакологів, організованого в Києві з ініціативи вітчизняних науковців у 1955 р., у подоланні негативних наслідків "павлівської сесії". До наукового обігу введено нові та маловідомі факти з історії становлення науки фізіології в Україні. Зокрема, висвітлено погляди академіка В.П.Філатова щодо об'єднання Інституту клінічної фізіології ім. акад. О.О.Богомольця АН УРСР та Інституту експериментальної біології і патології ім. акад. О.О.Богомольця МОЗ УРСР і уточнено біографічні дані академіка Є.Б.Бабського.
Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВА


КЛИМЕНКО Людмила Олексіївна


УДК 612/ 09 С

РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В 40-60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ


07.00.07 - історія науки і техніки


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук


Київ - 2005


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України


Науковий керівник:
доктор медичних наук ДУПЛЕНКО Юрій Костянтинович Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, провідний науковий співробітник

Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор САВЧУК Варфоломій Степанович Дніпропетровський національний університет, професор кафедри фізики

доктор медичних наук, професор ВАСИЛЬЄВ Костянтин Костянтинович Сумський державний університет, завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я та загальної гігієни

Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit