Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету XIX - початку XX століття 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / В.Ю. Іващенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. — укp.
Аннотация: Визначено ступінь розробки теми в історіографії, а також напрями подальших досліджень у даній сфері. Розглянуто 85 професорсько-студентських спогадів з історії Харківського університету XIX - початку XX ст., охарактеризовано ступінь репрезентативності та достовірності вміщеної в них інформації. Уперше у вітчизняній історіографії досліджено еволюцію університетської мемуаристики. Висвітлено функціональне призначення спогадів, досліджено вплив авторських настанов на форму та зміст відповідних мемуарних творів. Проаналізовано більшість анонімних пам'яток, розглянуто склад мемуаристів за соціальним походженням, факультетською належністю, сферою професійної діяльності та віковими показниками. Простежено процес формування дослідженого комплексу. Визначено змістове навантаження провідних сюжетів спогадів. На прикладі комплексу професорсько-студентських мемуарів з історії Харківського університету XIX - початку XX ст. зроблено спробу з'ясувати деякі риси, загальні для всієї тогочасної університетської мемуаристики.

Текст работы:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Іващенко Вікторія Юріївна


УДК 930.2: 378.4 (477.54)

МЕМУАРИ ПРОФЕСОРІВ ТА СТУДЕНТІВ З ІСТОРІЇ
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХІХ – початку ХХ століття


07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук


Дніпропетровськ – 2004


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент
Посохов Сергій Іванович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології

Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор
Савчук Варфоломій Степанович, Дніпропетровський національний
університет, професор кафедри фізики;

– кандидат історичних наук, доцент Рябченко Ольга Леонідівна, Харківська державна академія міського господарства, завідувач кафедри історії і культорології

Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, м. Київ
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit