Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Суспільно-політичні погляди В.Н.Каразіна 2001 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.В. Хрідочкін; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено біографію Василя Назаровича Каразіна, основні етапи формування та еволюцію суспільно-політичних переконань вченого. Розкрито особливості світогляду Каразіна, що зумовили своєрідність трактування ним важливих політичних питань стосовно державного устрою, ролі державної влади у розвитку економічної, політичної та ідеологічної галузей. З'ясовано місце селянського питання у системі світогляду науковця, показано своєрідність інтерпретації вченим соціальної природи кріпацтва як форми станових взаємовідносин. Проаналізовано благодійницьку діяльність В.Н.Каразіна.

Текст работы:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХРІДОЧКІН Андрій Вікторович

УДК 94 (477)"773/842"

СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ В.Н.КАРАЗІНА

07.00.01. - Історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дніпропетровськ - 2001
Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історіографії і джерелознавства Дніпропетровського національного університету

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Болебрух Анатолій Григорович,Дніпропетровський національний університет, завідувач: кафедри історіографії і джерелознавства
Офіційні опоненти:
Доктор історичних наук, професор Савчук Варфоломей Степанович,Дніпропетровський національний університет, професор кафедри фізики
Кандидат історичних наук, доцент Литовченко Людмила Анатоліївна., Дніпропетровський державний аграрний університет, доцент кафедри філософії, соціології та історії

Провідна установа Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit