Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ru

Тема автореферата диссертации: Історико-науковий аналіз розвитку приладобудування України як складової машинобудівного комплексу у 80-ті роки ХХ століття 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Н.Г. Аннєнкова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено тенденції науково-технічного розвитку приладобудування України в 1980-і рр. Показано специфіку й особливості управління галуззю, рівень її розвитку за умов радянської системи господарювання. Розкрито вплив інноваційної діяльності галузі на технічний рівень вітчизняного виробництва, а також розв'язання окремих проблем соціальної сфери. Зроблено аналіз основних видів галузевої продукції для споживачів, а саме: засобів вимірювання, аналізу, обробки й одержання інформації, устаткування регулювання, автоматичних і автоматизованих систем управління.


Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ім. Г.М. ДОБРОВА


На правах рукопису

АННЄНКОВА Наталія Георгіївна


УДК 681.2.091 (4Укр) (09)

ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ У 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ


Спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук


Київ – 2005


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі історії науки і техніки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор історичних наук, професор БЄСОВ Леонід Михайлович завідуючий кафедрою історії науки і техніки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор САВЧУК Варфоломій Степанович, професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету

кандидат технічних наук КОРНІЄНКО Олександр Миколайович,
провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України

Провідна установа: Національний технічний університет
України „Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit