Читайте также:

Написать мне письмоУВАГАДля тих, хто готує дисертації з історичних та філософських наук. Ваші дослідження можуть бути опубліковані у журналі

"Вісник Дніпропетровського університету.


Серія: Історія і філософія науки і техніки", що входить до переліку ВАК України.

Термін подачі матеріалів до наступного номеру - до 30 листопада 2012 року

Дивись далі
ВИМОГИ ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ВАРІАНТА РУКОПИСУ

Объявление:Городской семинар "История и философия науки и техники"

на тему:"ВЛАДИСЛАВ ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ."

докладчик:Савчук В.С.

состоится 16 мая 2012 г.(среда) в 16.00 в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи Украины, ауд.29
Приглашаются все желающие!

Вестник ДНУ "История и философия науки и техники"

Отзывы на публикации

Новости


Рейтинг@Mail.ruКНИГИ И МОНОГРАФИИИстория Днепропетровского университета
В.С. Савчук

Естественнонаучные общества юга российской империи вторая половина ХIX - начало ХХ в.
В.С. Савчук

Иван Яковлевич Акинфиев
В.С. Савчук

Нариси з історії фізичних досліджень на Дніпропетровщині (1917-1945)
В.С. Савчук

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ: Електрика і магнетизм
В.С. Савчук

СЕКРЕТНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГАЛУЗІ
В.С. Савчук

ПРОФЕСОРИ Дніпропетровського Національного Університету
В.С. Савчук

ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И УКРАИНА
В.С. Савчук

«Класичний університет. Еволюція, сучасний стан, перспективи»
Н. В. Поляков, ректор ДНУ ім.О.Гончара, академік АН ВО України
В. С. Савчук, доктор істор.наук, академік АН ВО України
У монографії простежений історичний шлях, який пройшов класичний університет від своїх зародкових форм в античності до сьогодення. Висвітлені питання розвитку університетської освіти в Україні на тлі піднесення західноєвропейського університету. Проаналізовані магістральні тенденції розвитку "ідеї університету". Наведені сучасні моделі університетської освіти. Розглянуті проблеми і перспективи класичного університету в Україні у ХХІ столітті.

ІСТОРІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
В.С. Савчук

ПРОФЕСОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 1918-2008
В.С. Савчук

«Классический университет. От идей античности к идеям Болонского процесса»
Н. В. Поляков, ректор ДНУ им.О.Гончара, академик АН ВО Украины
В. С. Савчук, доктор истор.наук, академик АН ВО Украины
В книге прослежено развитие идей высшего образования от античности до современности на примере классического, традиционного университета. Проведен анализ основных моделей университетского образования, в частности моделей, раскрывающих «идеи университета». Представлены модели образования, востребованные в последние годы, как реакция общества на процессы глобализации и интернационализации. Особое внимание уделено проблемам Болонского процесса и реализации его идей, в частности в Украине и России.
© 2009-2014 Савчук Варфоломей Степанович, все права соблюдены.Разработка сайта Студия Profit